Category: Публікацыі

Жанравая дынаміка ў дакументальна-мастацкай прозе

Сучасная дакументальна-мастацкая проза ўсё часцей непасрэдным чынам звязваецца з журналістыкай паводле стратэгічных падыходаў пісьменніка да аб’ектаў адлюстравання. Літаратурныя ўзоры, што пацвярджаюць гэты тэзіс, вельмі шматлікія; мы абмяжуемся разглядам выбраных твораў на тэму так званых...

More

Доминанты европейского художественного мышления в белорусской послесоветской литературе

Ключевые слова: белорусская и русская литературы, трансформация, Чернобыль, европеизация, «Тутэйшыя», апология нации, остракизм, художественное самовыражение. Key words: Belarusian and Russian literatyres, ‘transformation’, Chernobyl, ‘europization’, Tuteishie (Natives), nation apology, ostrakism, artistic expression.   РЕЗЮМЕ Символическое...

More

Вобразы роднай зямлі і роднай прыроды ў паэзіі Наталлі Арсенневай

Імя і творчасць Наталлі Арсенневай – з шэрагу хрэстаматыйных. Гэтаксама, як у свой час вярнуліся ў расійскую культуру імёны М.Цвятаевай, Д.Меражкоўскага, У.Набокава, так у беларускім духоўным жыцці ўзнавілася годнае імя Арсенневай, выдатнай паэтэсы ХХ...

More

“Вершы беларускага складу” Максіма Багдановіча і Уладзіміра Жылкі

  Адна з самых папулярных цытат у беларускім літаратуразнаўстве – думка Максіма Багдановіча з артыкула “Забыты шлях” (1915) пра актуальнасць для беларусаў “скарбніцы сусветнай культуры”, але і пра меру ў наследаваннях: “…занасіць толькі чужое,...

More

Беларуская мастацкая традыцыя ў творах non-fiction С.Алексіевіч

Пачынаючы гаворку пра любыя традыцыі, мы інтуітыўна пачынаем усё ж са знешняга – таго, што ляжыць на паверхні. Часцей гэта фіксацыя супадзенняў, кантактаў, повязі адзінкавага лёсу з яго глебай, з тым кантэкстам, у якім...

More

Асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў прозе паслясавецкай Беларусі і Беласточчыны.

На постсавецкай прасторы дастаткова папулярнай зрабілася тая глабалісцкая логіка, якая спяшаецца вынесці прысуд нацыянальнаму і ўвогуле этнічнаму; якая ў сітуацыях гісторыка-культурнага памежжа спяшаецца ўсталяваць прыярытэт маргінальнасці і т.зв. “транзітнасці”, прыярытэт нейкай безнацыянальнай літаратуры на...

More

“Ego-essai” Л.Дранько-Майсюка: вобраз аўтара

Вобраз аўтара ў мастацкім тэксце выразна і непасрэдна выяўляецца ў форме эсэ. Гэтая жанравая форма робіцца ўсё больш запатрабаванаю – як у мастацкай літаратуры, так і ў журналістыцы. Сучаснае грамадства ўсведамляе сябе не толькі...

More

Даўняя гутарка з Алесем Адамовічам

Людміла Корань “… Ёсць абсалюты” 26 студзеня 1994 года не стала Алеся Міхайлавіча Адамовіча. Аднойчы, на канферэнцыі ў Акадэміі навук, ён гаварыў пра страх і боль. Што натуральная рэакцыя алавека – закрывацца, уцякаць ад...

More

ВАЧЫМА СТУДЭНТА

Людміла Сінькова (Корань) Паміж выкладчыкамі і студэнтамі заўсёды ёсць свае стасункі. Часам яны бываюць надзвычайнымі – з-за выбітнасці маладых. Вядома ж, на філалагічным факультэце асабліва многа такіх студэнтаў, якія ўжо са школьных год сур’ёзна...

More

Уладзімір Жылка — перакладчык Бруна Ясенскага

Пераклад заўсёды актуалізуе розніцу нацыянальна-культурных кантэкстаў. Урэшце і матывацыя любога перакладу можа быць зразуметая толькі праз спецыфіку нацыянальнай традыцыі. Прычым тут аднолькава важныя як стылёвыя прыярытэты, так і чыста знешнія варункі літаратурнага жыцця. Якім...

More