Category: Публікацыі

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛИРИКА СТАРШЕГО (ЯНКА ЮХНОВЕЦ) И МЛАДШЕГО (МАКС ЩУР) ПОКОЛЕНИЙ БЕЛОРУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Людмила Синькова Минск, Белорусский государственный университет INTELLECTUAL LYRICS OF THE OLDER (YANKA YUKHNOVETS) AND THE YOUNGER (MAX SHCUR) GENERATION OF THE BELORUSSIAN EMIGRATION Abstract: Yanka Yukhnovets (1921 – 2004) and Max Schur (born 1977)...

More

Адметнасці непрыдуманай літаратуры: Аляксандр Салжаніцын і Алесь Адамовіч

Факт, дакумент, прыватнае сведчанне-споведзь мелі, як вядома, першаступеннае значэнне ў тэкстах славутага дысідэнта Аляксандра Салжаніцына, старэйшага за Алеся Адамовіча на 8 гадоў. Сярод кніг Салжаніцына (ён, праўда, не любіў слова дысідэнт, бо, расчараваўшыся ў...

More

Пазіцыя Аляксандра Баршчэўскага ў трактоўках біяграфіі і творчасці Уладзіміра Жылкі

Людміла Сінькова Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт               Жыццёвы і творчы шлях юнака-паэта, палымянага беларускага адраджэнца Уладзіміра Адамавіча Жылкі (27.05.1900 – 01.03.1933) захоўвае нямала таямніц.  Гэта звязана з найвыразнай спецыфікай у гісторыка-культурным развіцці Жылкавых родных...

More

ВАЙНА ВАЧЫМА БЕЛАРУСА: АФГАНСКІЯ АПАВЯДАННІ СЯРГЕЯ ДУБОВІКА

Тут схадзіліся плямёны Спрэчкі сілаю канчаць… Якуб Колас Як беларус глядзіць на вайну – як часта, непасрэдна ў твар, з якімі для сябе наступствамі – пра тое беларусы гаварылі і гавораць усяму свету. Нашу...

More

Афганскія апавяданні Сяргея Дубовіка на старонках часопіса “Маладосць”

Часопіс “Маладосць” выходзіць у свет з 1953 года, і гэта адно з самых аўтарытэтных і любімых беларускіх перыядычных выданняў. На яго старонках заўсёды знаходзілася месца юначым эксперыментам у мастацтве. Але роўна з той жа...

More

Комікс: з гісторыі жанру і яго функцыявання на старонках беларускага перыядычнага друку

Комікс як жанр, канешне, мае сваю працяглую гісторыю, з выразнымі прыкметамі тых спецыфічных нацыянальна-культурных традыцый, у якіх гэты жанр развіваецца. Найперш комікс – з’ява масавай культуры: яго асноўная функцыя – перакадзіраваць думкі-канцэпты ў самыя...

More

Бэтмэн супраць Быкава, або Пра элітарнае і масавае ў літаратуры

На фоне нашай пастаяннай трывогі за лёс беларускай кнігі вынікі акцыі-апытання “Любімыя творы беларускай літаратуры ХХ стагоддзя” на першы погляд усцешваюць: чытачы назвалі творы Купалы, Коласа, Багдановіча, Мележа, Быкава, Шамякіна, Караткевіча; не абмінулі Танка,...

More

У творчай лабараторыі акадэмічнага літаратуразнаўства (да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка І.Я.Навуменкі)

У беларускім літаратурным працэсе ХХ-ХХІ ст. суіснуюць розныя даследчыцкія дыскурсы (розныя віды сацыяльна матываванага прафесійнага маўлення). Дыяпазон тут даволі шырокі, але процілеглыя пазіцыі вызначаюцца відавочна: ад таго акадэмічнага літаратуразнаўства, якое абавязана розным чынам умацоўваць...

More

Эпічная тэма вачыма лірыка: апавяданне М.Стральцова “На чацвёртым годзе вайны”

Тыповым для маладых шасцідзесятнікаў быў рамантычны погляд на свет. У пачатку 1960-х між іншымі з’явамі прыцягнулі грамадскую ўвагу творы з моладзевай праблематыкай, “запальчывыя і крохкія” (па выразу расійскага крытыка Л.Анінскага [2, с. 114]). Гэта...

More

Эвалюцыя індывідуальнага стылю ў творчасці Леаніда Дранько-Майсюка

STRESZCZENIE W pracy L.Drańko-Majsiuka (ur. 1957) najważniejszy motyw to Piękno, apolliński początek. Poeta estetyczne stosuje się do wszystkich obiektów wyświetlanych. W stylu L.Drańko-Majsiuka jest odniesienie do estetyki baroku i secesji w Europie z 1920...

More