Category: Публікацыі

Творчасць Янкі Юхнаўца ў асэнсаванні айчынных і замежных беларусістаў

         Вядома, што з Амерыкай, ЗША звязаныя лёсы многіх беларускіх літаратараў, якія мусілі пакінуць Радзіму. Рочэстэр, Глен-Коў, Лос-Анджалес, Трой, Стэйт-Айленд у Нью-Йорку, Блумінгтон у Індыяне, Саўт-Рывер у Нью-Джэрсі – вось асноўная, так сказаць, “геаграфія”...

More

Стылёвыя прыярытэты Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага і сацыялістычны рэалізм

Уладзімір Жылка (1900 – 1933), Уладзімір Дубоўка (1900 – 1976), Кузь­ма Чорны (Мікалай Карлавіч Раманоўскі, 1900 – 1944) – класікі беларускай літаратуры, чые лёсы надзвычай паказальна сведчаць пра сутнасць уплываў савецкай культурнай прасторы на...

More

Спецыфічнае асэнсаванне нацыянальнага ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя

У аснове артыкула – матэрыялы выступлення на канферэнцыі “Спецыфіка і тыпалогія “малых” літаратур ва ўсходне-заходнееўрапейскім параўнанні”, Ольдэнбург, чэрвень 2011 г.. Тэкст адрасаваны аўдыторыі, мала знаёмай з беларускай культурай. Задачай было апісанне беларускай літаратуры ХХ...

More

“Малая” і “вялікая” Радзіма: мастацкі выбар пісьменніка (Рэгіянальнае ў прозе І.Навуменкі)

Мястэчка Васілевічы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці – вось тая кропка на карце Палесся, у якой, разам з нараджэннем, былі закладзены псіхічныя, эмацыянальныя, урэшце, пэўныя светапоглядныя асновы творчасці Івана Навуменкі. Відавочна, аднак, што І. Навуменка...

More

РЭАЛІЗМ І МАСТАЦКАЯ ЎМОЎНАСЦЬ У ПРОЗЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

Ключавыя словы: Класічная проза, рэалізм, умоўнасць, сімвал, антыўтопія, іронія, быкаўская аповесць, прытча, беларускі нацыянальны характар. Рэзюме: Аналізуецца апавяданне В.Быкава “Мурашкі” (2002): у сувязях з традыцыямі класічнага рэалізму, жанравай формулай антыўтопіі, беларускім культурным кантэкстам, ранейшай...

More

ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ТРАДИЦИИ В МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

(Тэкст для рускамоўнай прэзентацыі пленарнага даклада на канферэнцыі “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24 – 26 кастр. 2013 г.) Эти...

More

Праблемы актуалізацыі беларускай традыцыі ў сусветным літаратурным кантэксце

Гэтыя праблемы пачынаюцца з пераасэнсавання статусу самога паняцця “нацыянальнае”. Яно моцна дэвальвуецца. Для ўсіх – найперш у сувязі з посткаланіяльным часам. І ў гэтым часе адбываецца, з аднаго боку, відавочнае размыванне нацыянальных ідэнтычнасцей, а...

More

Паэтыка прозы Васіля Быкава

Васіль Быкаў – намінант Нобелеўскай прэміі (1996) і міжнароднай (расійскай) Букераўскай прэміі (1997), лаўрэат Ленінскай прэміі (1986), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974) і Дзяржаўнай прэміі БССР (1978), міжнароднай расійскай незалежнай прэміі Трыумф (2000). Відавочна, гэта...

More

Нарацыя ў апавяданні «Смаленне вепрука» Міхася Стральцова

Нарацыю ў гэтых тэзісах будзем разумець як адлюстраванне пісьменнікам сувязі дзвюх падзей: а) той (тых), пра якую (якія) расказана ў творы; в) падзеі самога расказвання [гл.:1, c.с. 300, 301]. Да 1973 года (калі з’явілася...

More

ЛІТАРАТУРА НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АБО ГЕТЭРАГЕННАЯ?

Сучасныя інтэлектуалы актыўна пераасэнсоўваюць паняцце “нацыянальнае”. Яно моцна дэвальвуецца, бо ў глабалізаваным свеце ўсякія ідэнтычнасці, у тым ліку нацыянальныя, актыўна размываюцца. У такой сітуацыі для беларускай культуры, якая павінна актыўна самасцвярджацца ў нашай нацыянальнай...

More