Category: Публікацыі

Александр Блок в жизни и творчестве Владимира Жилки

Белорусская литература первой трети ХХ в. активно воспринимала идеи и поэтику модернизма, причем наиболее плодотворным для нее оказалось влияние импрессионизма и символизма. Среди знаменитых символистов можно выделить российских и норвежских авторов, чей опыт был...

More

Ад рэцэпцыі да класікі. Жылка і Блок

Л.Д. СІНЬКОВА  Уладзімір Жылка і Аляксандр Блок: ад рэцэпцыі да беларускай класікі  УДК 821.161.3.09 Ключавыя словы: рэцэпцыя, вобразы, матывы, сімвалізм, неарамантызм, нацыянальнае Адраджэнне, “заняпад Еўропы”, руская паэзія, беларуская паэзія. Keywords: reception, characters, motifs, symbolism,...

More

РАЗМАЎЛЯЮЧЫ З ІВАНАМ НАВУМЕНКАМ

  У Дзень ведаў, 1 верасня 2003 года, ідучы па інтэрв’ю да Івана Якаўлевіча Навуменкі разам з дацэнтам Н.Б. Рашэтнікавай, я чамусьці найперш думала пра акадэміка Навуменку як пра вострага на язык і крытычны...

More

Што будзе пасля World of Tanks?

Пачну з маленькай гісторыі: яна пра тое, што ў рэальным жыцці ў кожнага дзіцяці і падлетка па-свойму складваюцца стасункі з беларускай кнігай, з чытаннем, і ўсё тут залежыць ад зусім канкрэтных сітуацый, а найперш...

More

Постмадэрнісцкая інтэртэкстуальнасць у рамане С.Балахонава «Імя грушы»

Паняцце інтэртэкстуальнасці можа быць зразумета дастаткова шырока: як арганічная здольнасць «тэксту ўключаць у сябе іншыя тэксты» [1, с. 116]. Больш вузкае, тэрміналагічнае значэнне мае гэтае паняцце ў постмадэрнісцкай парадыгме (тэрмін уведзены ва ўжытак Ю.Крысцевай...

More

Старая маргінальная беларушчына ў прозе А.Бахарэвіча, М.Мартысевіч, Е.Вежнавец

         У 1994 годзе, г.зн. амаль 15 гадоў назад, мне ўжо даводзілася пісаць пра “новую маргінальную беларушчыну”, эпатажную агрэсію маладых і адносна маладых творцаў, філосафаў супраць айчыннай культуры, супраць літаратуры ХХ стагоддзя, сучаснай Беларусі...

More

Мець уласны погляд на сваю гісторыю: проза пра Слуцкі збройны чын

У ХХІ-е стагоддзе Беларусь увайшла са статусам самастойнай еўрапейскай дзяржавы, маючы ўласныя органы палітычнай улады, уласныя дзяржаўныя структуры, з пасадаю прэзідэнта і з нацыянальным войскам уключна. Аднак за стагоддзе ХХ-е вельмі вялікая колькасць людзей...

More

АВАНГАРД I ПАРАДОКС

АПАЛАГЕТЫКА Ёсць тэорыя паскоранага развіцця літаратуры (Г. Гачаў, 1964), якая апісвае долю і літаратуры беларускай (В. Каваленка, 1975): «(…) дагнаць (спачатку хоць бы ў агульных і прыблізных рысах) перадавыя і развітыя літаратуры свету. У...

More