Выпускнікі аспірантуры

 Спіс аспірантаў, чые дысертацыі абаронены пад кіраўніцтвам Л.Сіньковай

  1. Барысенка Вольга Уладзіміраўна. Тэма: Творчасць В.Ластоўскага ў ідэйна-мастацкім кантэксце беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя, год абароны – 2000.
  2. Праскаловіч Вольга Уладзіміраўна, Развіццё літаратурна-творчых здольнасцей вучняў у працэсе вывучэння фальклору, 2000.
  3. Алейнік Лада Віктараўна, Творчая індывідуальнасць Лукаша Калюгі: праблема стылю, 2002 .
  4. Жыбуль Віктар Вячаслававіч, Ідэйна-мастацкія пошукі ў беларускай паэзіі 20-х-пачатку 30-х гадоў XX стагоддзя, 2003.
  5. Бязлепкіна Аксана Пятроўна. Ідэйна-мастацкая пераемнасць у беларускім літаратурным працэсе канца ХХ ст., 2006.
  6. Драбеня Фёдар Валянцінавіч, Беларуская драматургія канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў: жанрава-стылёвыя тэндэнцыі”, 2007.
  7. Казлоўская Марына Міхайлаўна. Рэцэпцыя “новай драмы” ў беларускай драматургіі першай чвэрці ХХ стагоддзя, 2008.
  8. Губская Вольга Уладзіміраўна. Раман М.Гарэцкага “Віленскія камунары” ў кантэксце беларускай прозы 1920 -1930-х гадоў: жанравае наватарства, 2012 (кіраўнік – праф. Д.Я.Бугаёў, кансультант – Л.Д.Сінькова).
  9. Дубоўская Таццяна Аляксандраўна. Традыцыя паэзіі Максіма Танка з акцэнтаванай нацыянальна-культурнай канцэптуальнасцю ў беларускім верлібры ХХ – пачатку ХХІ ст., 2015.