Category: Крытыка

Бэтмэн супраць Быкава, або Пра элітарнае і масавае ў літаратуры

На фоне нашай пастаяннай трывогі за лёс беларускай кнігі вынікі акцыі-апытання “Любімыя творы беларускай літаратуры ХХ стагоддзя” на першы погляд усцешваюць: чытачы назвалі творы Купалы, Коласа, Багдановіча, Мележа, Быкава, Шамякіна, Караткевіча; не абмінулі Танка,...

More

У творчай лабараторыі акадэмічнага літаратуразнаўства (да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка І.Я.Навуменкі)

У беларускім літаратурным працэсе ХХ-ХХІ ст. суіснуюць розныя даследчыцкія дыскурсы (розныя віды сацыяльна матываванага прафесійнага маўлення). Дыяпазон тут даволі шырокі, але процілеглыя пазіцыі вызначаюцца відавочна: ад таго акадэмічнага літаратуразнаўства, якое абавязана розным чынам умацоўваць...

More

Што будзе пасля World of Tanks?

Пачну з маленькай гісторыі: яна пра тое, што ў рэальным жыцці ў кожнага дзіцяці і падлетка па-свойму складваюцца стасункі з беларускай кнігай, з чытаннем, і ўсё тут залежыць ад зусім канкрэтных сітуацый, а найперш...

More

Постмадэрнісцкая інтэртэкстуальнасць у рамане С.Балахонава «Імя грушы»

Паняцце інтэртэкстуальнасці можа быць зразумета дастаткова шырока: як арганічная здольнасць «тэксту ўключаць у сябе іншыя тэксты» [1, с. 116]. Больш вузкае, тэрміналагічнае значэнне мае гэтае паняцце ў постмадэрнісцкай парадыгме (тэрмін уведзены ва ўжытак Ю.Крысцевай...

More

Старая маргінальная беларушчына ў прозе А.Бахарэвіча, М.Мартысевіч, Е.Вежнавец

         У 1994 годзе, г.зн. амаль 15 гадоў назад, мне ўжо даводзілася пісаць пра “новую маргінальную беларушчыну”, эпатажную агрэсію маладых і адносна маладых творцаў, філосафаў супраць айчыннай культуры, супраць літаратуры ХХ стагоддзя, сучаснай Беларусі...

More

Мець уласны погляд на сваю гісторыю: проза пра Слуцкі збройны чын

У ХХІ-е стагоддзе Беларусь увайшла са статусам самастойнай еўрапейскай дзяржавы, маючы ўласныя органы палітычнай улады, уласныя дзяржаўныя структуры, з пасадаю прэзідэнта і з нацыянальным войскам уключна. Аднак за стагоддзе ХХ-е вельмі вялікая колькасць людзей...

More

АВАНГАРД I ПАРАДОКС

АПАЛАГЕТЫКА Ёсць тэорыя паскоранага развіцця літаратуры (Г. Гачаў, 1964), якая апісвае долю і літаратуры беларускай (В. Каваленка, 1975): «(…) дагнаць (спачатку хоць бы ў агульных і прыблізных рысах) перадавыя і развітыя літаратуры свету. У...

More

НОВАЯ МАРГІНАЛЬНАЯ БЕЛАРУШЧЫНА

Паводле цытат  Сёння паўсюль паўтараецца, што мы жывём у новай культурнай сітуацыі. Сапраўды, надышоў канец нарматыўнай эстэтыкі, гэтаксама як і старой рэгламентацыі жыцця — жорсткай, па сутнасці антынацыянальнай. У 1993—1994 гг. прыкметнымі зрабіліся і...

More

Ці лёгка быць геніем

Прыгадайма, спадарове, станоўчы сэнс слова «графаман». Літаратура жыве прагаю пісаць і асабліва трыумфальнай самаўпэўненасцю кожнага новага пакалення, якое хоча ўсё абавязкова пачаць спачатку і пры гэтым верыць, што толькі яно перайначыць свет. Слова гэтае...

More

АГРЭСІЯ ФОРМЫ

Стылевыя пошукі маладой прозы Адзін з накірункаў развіцця маладой беларускай прозы — так званы еўрапеізм. Не будзем тут чапаць філасофію, гэтым разам будзем мець на ўвазе толькі тое, што частка нашых маладых празаікаў, мяркуючы...

More