Category: Гісторыя і тэорыя беларускай літаратуры

Доминанты европейского художественного мышления в белорусской послесоветской литературе

Ключевые слова: белорусская и русская литературы, трансформация, Чернобыль, европеизация, «Тутэйшыя», апология нации, остракизм, художественное самовыражение. Key words: Belarusian and Russian literatyres, ‘transformation’, Chernobyl, ‘europization’, Tuteishie (Natives), nation apology, ostrakism, artistic expression.   РЕЗЮМЕ Символическое...

More

Вобразы роднай зямлі і роднай прыроды ў паэзіі Наталлі Арсенневай

Імя і творчасць Наталлі Арсенневай – з шэрагу хрэстаматыйных. Гэтаксама, як у свой час вярнуліся ў расійскую культуру імёны М.Цвятаевай, Д.Меражкоўскага, У.Набокава, так у беларускім духоўным жыцці ўзнавілася годнае імя Арсенневай, выдатнай паэтэсы ХХ...

More

“Вершы беларускага складу” Максіма Багдановіча і Уладзіміра Жылкі

  Адна з самых папулярных цытат у беларускім літаратуразнаўстве – думка Максіма Багдановіча з артыкула “Забыты шлях” (1915) пра актуальнасць для беларусаў “скарбніцы сусветнай культуры”, але і пра меру ў наследаваннях: “…занасіць толькі чужое,...

More

Беларуская мастацкая традыцыя ў творах non-fiction С.Алексіевіч

Пачынаючы гаворку пра любыя традыцыі, мы інтуітыўна пачынаем усё ж са знешняга – таго, што ляжыць на паверхні. Часцей гэта фіксацыя супадзенняў, кантактаў, повязі адзінкавага лёсу з яго глебай, з тым кантэкстам, у якім...

More

Асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў прозе паслясавецкай Беларусі і Беласточчыны.

На постсавецкай прасторы дастаткова папулярнай зрабілася тая глабалісцкая логіка, якая спяшаецца вынесці прысуд нацыянальнаму і ўвогуле этнічнаму; якая ў сітуацыях гісторыка-культурнага памежжа спяшаецца ўсталяваць прыярытэт маргінальнасці і т.зв. “транзітнасці”, прыярытэт нейкай безнацыянальнай літаратуры на...

More

“Ego-essai” Л.Дранько-Майсюка: вобраз аўтара

Вобраз аўтара ў мастацкім тэксце выразна і непасрэдна выяўляецца ў форме эсэ. Гэтая жанравая форма робіцца ўсё больш запатрабаванаю – як у мастацкай літаратуры, так і ў журналістыцы. Сучаснае грамадства ўсведамляе сябе не толькі...

More