Выпускнікі аспірантуры

 Спіс аспірантаў, чые дысертацыі абаронены пад кіраўніцтвам Л.Сіньковай

 1. Барысенка Вольга Уладзіміраўна. Тэма: Творчасць В.Ластоўскага ў ідэйна-мастацкім кантэксце беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя, год абароны – 2000.
 2. Праскаловіч Вольга Уладзіміраўна, Развіццё літаратурна-творчых здольнасцей вучняў у працэсе вывучэння фальклору, 2000.
 3. Алейнік Лада Віктараўна, Творчая індывідуальнасць Лукаша Калюгі: праблема стылю, 2002 .
 4. Жыбуль Віктар Вячаслававіч, Ідэйна-мастацкія пошукі ў беларускай паэзіі 20-х-пачатку 30-х гадоў XX стагоддзя, 2003.
 5. Бязлепкіна Аксана Пятроўна. Ідэйна-мастацкая пераемнасць у беларускім літаратурным працэсе канца ХХ ст., 2006.
 6. Драбеня Фёдар Валянцінавіч, Беларуская драматургія канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў: жанрава-стылёвыя тэндэнцыі”, 2007.
 7. Казлоўская Марына Міхайлаўна. Рэцэпцыя “новай драмы” ў беларускай драматургіі першай чвэрці ХХ стагоддзя, 2008.
 8. Губская Вольга Уладзіміраўна. Раман М.Гарэцкага “Віленскія камунары” ў кантэксце беларускай прозы 1920 -1930-х гадоў: жанравае наватарства, 2012 (кіраўнік – праф. Д.Я.Бугаёў, кансультант – Л.Д.Сінькова).
 9. Дубоўская Таццяна Аляксандраўна. Традыцыя паэзіі Максіма Танка з акцэнтаванай нацыянальна-культурнай канцэптуальнасцю ў беларускім верлібры ХХ – пачатку ХХІ ст., 2015.
 10. Часнок Ірына Чаславаўна. Наратыўныя стратэгіі ў творах Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага, 2018.
 11. Глазман Любоў Якаўлеўна. Самаідэнтыфікацыя асобы ў “малой” прозе М.Гарэцкага і Л.Андрэева, 2018.