Type: Image

Польска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі ў найноўшых выданнях А.А.Лойкі.

Резюме В статье комментируются факты белорусско-польской межкультурной коммуникации, зафиксированные либо изученные в книгах Олега Лойко «Древо жизни» (автобиографические разделы), 2004г.; «Равноугольный треугольник: От Палемона до Максима Танка» (разделы «Поляк глазами белоруса», «Максим Танк –...

More

Міфапаэтычнае ў баладах Адама Міцкевіча і вершах Максіма Багдановіча

Міфапаэтычнае ў мастацтве заўсёды мае пэўную глебу. Гэта найперш паганскія, язычніцкія ўяўленні пра свет старажытнага чалавека, а пазней – шматлікія рэлігійныя таямніцы, для паспалітага беларуса яго моваю найперш Скарынам патлумачаныя. У гэтых абсягах агульнавядомае...

More

Матывы з лірыкі Аляксандра Блока ў вершах Янкі Купалы 1910-х гг.

Мастацкія стасункі Янкі Купалы з Аляксандрам Блокам верагодныя найперш у эстэтычным полі мадэрнізму. Вядома, што Купала быў добра абазнаны ў расійскім, польскім, увогуле еўрапейскім сімвалізме. Сам паэт у адной з аўтабіяграфій называе сярод сваіх...

More

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА Ў ПАРАЎНАЛЬНЫМ ВЫВУЧЭННІ

І. Параўнальнае літаратуразнаўства як навука, прызнаемся, яшчэ не выспела ў свеце да такой ступені, каб алгарытмізавацца: ускладняе справу найбольш тое, што ўсе літаратуры пачынаюць і доўжаць сваё існаванне ў вельмі розных гістарычных варунках, добасуседскіх...

More

РАЗМАЎЛЯЮЧЫ З ІВАНАМ НАВУМЕНКАМ

  У Дзень ведаў, 1 верасня 2003 года, ідучы па інтэрв’ю да Івана Якаўлевіча Навуменкі разам з дацэнтам Н.Б. Рашэтнікавай, я чамусьці найперш думала пра акадэміка Навуменку як пра вострага на язык і крытычны...

More

Што будзе пасля World of Tanks?

Пачну з маленькай гісторыі: яна пра тое, што ў рэальным жыцці ў кожнага дзіцяці і падлетка па-свойму складваюцца стасункі з беларускай кнігай, з чытаннем, і ўсё тут залежыць ад зусім канкрэтных сітуацый, а найперш...

More

Старая маргінальная беларушчына ў прозе А.Бахарэвіча, М.Мартысевіч, Е.Вежнавец

         У 1994 годзе, г.зн. амаль 15 гадоў назад, мне ўжо даводзілася пісаць пра “новую маргінальную беларушчыну”, эпатажную агрэсію маладых і адносна маладых творцаў, філосафаў супраць айчыннай культуры, супраць літаратуры ХХ стагоддзя, сучаснай Беларусі...

More

Мець уласны погляд на сваю гісторыю: проза пра Слуцкі збройны чын

У ХХІ-е стагоддзе Беларусь увайшла са статусам самастойнай еўрапейскай дзяржавы, маючы ўласныя органы палітычнай улады, уласныя дзяржаўныя структуры, з пасадаю прэзідэнта і з нацыянальным войскам уключна. Аднак за стагоддзе ХХ-е вельмі вялікая колькасць людзей...

More