Type: Image

“Малая” і “вялікая” Радзіма: мастацкі выбар пісьменніка (Рэгіянальнае ў прозе І.Навуменкі)

Мястэчка Васілевічы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці – вось тая кропка на карце Палесся, у якой, разам з нараджэннем, былі закладзены псіхічныя, эмацыянальныя, урэшце, пэўныя светапоглядныя асновы творчасці Івана Навуменкі. Відавочна, аднак, што І. Навуменка...

More

РЭАЛІЗМ І МАСТАЦКАЯ ЎМОЎНАСЦЬ У ПРОЗЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

Ключавыя словы: Класічная проза, рэалізм, умоўнасць, сімвал, антыўтопія, іронія, быкаўская аповесць, прытча, беларускі нацыянальны характар. Рэзюме: Аналізуецца апавяданне В.Быкава “Мурашкі” (2002): у сувязях з традыцыямі класічнага рэалізму, жанравай формулай антыўтопіі, беларускім культурным кантэкстам, ранейшай...

More

Паэтыка прозы Васіля Быкава

Васіль Быкаў – намінант Нобелеўскай прэміі (1996) і міжнароднай (расійскай) Букераўскай прэміі (1997), лаўрэат Ленінскай прэміі (1986), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974) і Дзяржаўнай прэміі БССР (1978), міжнароднай расійскай незалежнай прэміі Трыумф (2000). Відавочна, гэта...

More

Нарацыя ў апавяданні «Смаленне вепрука» Міхася Стральцова

Нарацыю ў гэтых тэзісах будзем разумець як адлюстраванне пісьменнікам сувязі дзвюх падзей: а) той (тых), пра якую (якія) расказана ў творы; в) падзеі самога расказвання [гл.:1, c.с. 300, 301]. Да 1973 года (калі з’явілася...

More

Жыццё і творчасць Уладзіміра Жылкі ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры

         Першая сусветная вайна ў 1914 годзе выселіла бацькоў і трох малодшых братоў Уладзіміра Жылкі (27.05.1900 – 01.03.1933) з Нясвіжчыны (в. Макашы), са Случчыны (в. Клецішча) у Мінск. Чатырнаццацігадовага Ўладзіка ў гэты час выправілі...

More

“Вершы беларускага складу” Максіма Багдановіча і Уладзіміра Жылкі

  Адна з самых папулярных цытат у беларускім літаратуразнаўстве – думка Максіма Багдановіча з артыкула “Забыты шлях” (1915) пра актуальнасць для беларусаў “скарбніцы сусветнай культуры”, але і пра меру ў наследаваннях: “…занасіць толькі чужое,...

More

Беларуская мастацкая традыцыя ў творах non-fiction С.Алексіевіч

Пачынаючы гаворку пра любыя традыцыі, мы інтуітыўна пачынаем усё ж са знешняга – таго, што ляжыць на паверхні. Часцей гэта фіксацыя супадзенняў, кантактаў, повязі адзінкавага лёсу з яго глебай, з тым кантэкстам, у якім...

More

“Ego-essai” Л.Дранько-Майсюка: вобраз аўтара

Вобраз аўтара ў мастацкім тэксце выразна і непасрэдна выяўляецца ў форме эсэ. Гэтая жанравая форма робіцца ўсё больш запатрабаванаю – як у мастацкай літаратуры, так і ў журналістыцы. Сучаснае грамадства ўсведамляе сябе не толькі...

More

Уладзімір Жылка — перакладчык Бруна Ясенскага

Пераклад заўсёды актуалізуе розніцу нацыянальна-культурных кантэкстаў. Урэшце і матывацыя любога перакладу можа быць зразуметая толькі праз спецыфіку нацыянальнай традыцыі. Прычым тут аднолькава важныя як стылёвыя прыярытэты, так і чыста знешнія варункі літаратурнага жыцця. Якім...

More

Творчасць Івана Навуменкі ў люстэрку ідэй “страчанага пакаленя”

Тое, што ў літаратуразнаўстве называецца комплексам ідэй “страчанага пакалення”, “рэмаркізмам”, пачало вывучацца многімі аўтарамі даўно – неўзабаве пасля першай сусветнай вайны, і даследуецца нястомна, паколькі войны ў свеце, не спыняючыся, забіраюць цэлыя пакаленні юнакоў....

More